1914. gada 6.maijs: Virgīnijas un Aleksandra Klīdzēju ģimenē piedzimst dēls - Jānis
1923. gads: Deviņu gadu vecumā Jānis uzsāk skolas gaitas Sakstagala pamatskolā
1929. gads: pabeidzis sešgadīgo pamatskolu, J.Klīdzējs sāk mācības Rēzeknes Valsts komercskolā
1931. gads: Žurnālā “Sauleite” (1931.gada 3.Nr.) iznāk Jāņa Klīdzēja pirmā publikācija- dzejolis “Vēsture”. Tam seko regulāras publikācijas latgaliešu periodiskajos izdevumos
1933. gads: Jānis Klīdzējs pabeidz Rēzeknes Valsts komercskolu.
Šajā gadā mūžībā aiziet Jāņa Klīdzēja “Sokrāts” - vectēvs Donots.
1934. gads: tiek publicēti pirmie darbi, kurus Klīdzējs sarakstījis latviešu literārajā valodā
1935. gads: Jānis Klīdzējs uzsāk agronoma specialitātes studijas Latvijas universitātes Lauksaimniecības fakultātē un paralēli apmeklētas psiholoģijas, filoloģijas, vēstures, kosmogrāfijas un teoloģijas lekcijas citās fakultātēs. Studijas netiek pabeigtas.
1937. gads: Žurnālā “Sējējs” tiek publicēts viens no populārākajiem Jāņa Klīdzēja stāstiem - “Benedikta armonikas” (vēlāk, citos izdevumos, šī stāsta nosaukums ir “Zelta krustiņš”)
1940. gada Ziemassvētki: Rīgā, Sāpju Dievmātes baznīcā Jānis Klīdzējs salaulājās ar Emīliju Svilāni.
1942. gads: Tiek izdota Jāņa Klīdzēja pirmā grāmata - romāns “Jaunieši”
1943. gads: Jānis Klīdzējs strādā par Daugavpilī izdotā dienas laikraksta "Daugavas Vēstnesis" redaktoru
1944. gada oktobris: Sakarā ar Latvijas okupāciju, Jānis un Emīlija Klīdzēji dodas uz Vāciju
1950. gads: Klīdzēju ģimene ieceļo ASV, dzīvo Aiovas štatā un Čikāgā
1953. gads: Klīdzēji pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Kalifornijā
1950. - 1957. gads: Lai nodrošinātu iztiku, Jānis Klīdzējs strādā dažādus fiziskus darbus: gurķu skābētājs; koku zaru retinātājs uz elektrolīnijām; gaļas konservu fabrikas darbinieks; metāla fabrikā lifta vadītājs, produkcijas kontrolieris, apkopējs laikraksta “Chicago Tribune” namā
1957. gads: Jānis Klīdzējs iegūst maģistra grādu klīniskajā socioloģijā Berklijas universitātē Kalifornijā (ASV) un sāk strādāt par psihologu Napas Psihiatriskajā slimnīcā, kur ir arī skolotājs uzvešanās zinātņu studentiem.
1960. gads: 75 gadu vecumā mūžībā aiziet Jāņa Klīdzēja tēvs - Aleksandrs Klīdzējs
1977. gads: Pēc divdesmit nostrādātiem gadiem Napas Psihiatriskajā slimnīcā, J.Klīdzējs aiziet pensijā
1978. gads: Pirmo reizi pēc daudziem svešumā pavadītiem gadiem, Jānis un Emīlija Klīdzēji ciemojas Latvijā
1987. gads: 93 gadu vecumā mūžībā aiziet Jāņa Klīdzēja māte- Virgīnija Klīdzēja
1992. gads: Pirmo reizi pēc 48 gadiem, Jānis Klīdzējs ciemojas bērnības mājas vietā - Kantinieku* pagasta “Upmaļos”
2000. gada 2.maijs: Četras dienas pirms savas 86. dzimšanas dienas, Jānis Klīdzējs aiziet mūžībā
*1949. gadā Kantinieku pagasta teritorija tika atdalīta no Sakstagala pagasta